Kdo jsme

Skauti Soběšice9. skautský oddíl je smíšený oddíl pro kluky i holky ze Soběšic a přilehlého okolí. Oddíl je součástí skautského střediska Dvojka Brno, které spadá pod Junák – svaz skautů a skautek České republiky. Cílem naší činnosti je smysluplné naplnění volného času mladých lidí, rozvoj jejich schopností a dovedností v návaznosti na stoletou tradici skautské výchovy po celém světě.

Co vlastně děláme?

Každý člen oddílu patří do své družiny. V současné době máme v oddíle tři družiny: mladší holky a kluci 1. až 3. třída (vlčata a světlušky), starší holky a kluci od 4. třídy (skauti) a nováčci 1. – 3. třída. Družiny se schází každý týden v určený čas na skautské klubovně v Soběšicích v budově, kde je pošta. Náplň programu je přizpůsobena věku dětí a je koncipována tak, aby děti rozvíjela v celé šíři schopností a dovedností. Snažíme se děti především připravit do reálného světa. Učíme je komunikaci ve skupině, týmové spolupráci, zodpovědnosti a toleranci různých názorů. Kromě toho samozřejmě učíme děti dalším užitečným dovednostem jako je zdravověda, práce s moderními technologiemi a jejich praktické využití (internet a další informační zdroje, GPS) nebo typicky skautské šifrování. Učíme děti poznávat přírodu a náležitě si jí vážit. Toto všechno se snažíme dělat nenáslině podle principu Komenského školy hrou, děti se na schůzkách hlavně vyřádí a vyhrají. Zkrátka se snažíme přispět k výchově dětí tak, aby z nich vyrostli schopní a čestní lidé, kteří se v dnešním světě neztratí.

Maskování - skauting

Podstatnou součástí naší činnosti jsou víkendové akce, které se konají přibližně jedou za měsíc. V repertoáru máme akce vícedenní – výpravy někam do přírody, kde máme možnost s dětmi dělat věci, na které není na schůzkách prostor. Snažíme se připravovat dobrodružný a zábavný program při kterém si děti v praxi ozkouší to, co je učíme na schůzkách. Pořádáme i jednodenní výlety po okolí Brna a účastníme se střediskových akcí společně s ostatními oddíly, abychom dali dětem možnost seznámit se s ostatními a poznat tak další kamarádny z jiných částí města.

Vyvrcholením skautského roku je letní tábor. Náplní tábora je celotáborová hra na zajímavé téma a samozřejmě spousta různých aktivit a her z oblastí činností, které se s dětmi učíme během celého roku. Je to například orientace v terénu podle mapy, týmové hry, rozmanité spektrum sportů a v neposlední řadě trénujeme užitečné dovednosti související s péčí o tábor (například sběr a příprava dřeva, rozdělávání ohně, vaření na ohništi nebo různé opravy). Táboříme prozatím na pronajatých tábořištích po celé republice – v posledních letech na tábořišti skautského oddílu Poutníci Kolín u Ledče nad Sázavou.