Sponzoring

Chcete sponzorovat či podporovat skautský oddíl?

Finanční podpora

Z ročních příspěvků pokryjeme jen omezenou část skutečných výdajů na kvalitní program pro děti v oddíle. Proto se snažíme peníze získávat i jinými způsoby, jako jsou například různé granty a projekty, které sami napíšeme. Jejich nabídka však vždy nekoresponduje s aktuálními potřebami oddílu (nezahrnují provozní náklady, nákup materiálu a tak podobně).

Proto Vám nabízíme možnost sponzorovat naši činnost. Junák je nezisková organizace, díky čemuž je možné při sponzoringu uplatnit některé daňové výhody. Jako je darovací smlouva či odpis daní.

Odpis daní – poskytnutí finančního daru snižuje u dárce základ daně z příjmu fyzických osob, pokud celková hodnota darů poskytnutých v kalendářním roce přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč.

Materiální podpora

Sponzoring se netýká jen financí. Samozřejmě uvítáme jakoukoli materiální či personální podporu. Z věcí, které se zatím oddílu do začátku hodí, jsou například:

  • doprava – máte přístup k nákladnímu autu nebo dodávce? Čas od času potřebujeme odvézt větší náklad a nejlépe za nějakou zvýhodněnou cenu.
  • tisk a kopírování – ač se to někomu může zdát zvláštní, utratíme ročně nemalou částku za tisk materiálů (černobílý i barevný, na schůzky i propagaci).
  • propagace – pokud by se kupříkladu vaše firma chtěla zviditelnit, nabízíme možnost umístění reklamy na oddílových tričkách nebo našich stránkách. Máte naopak Vy místo, kam by bylo možné umístit náborový leták? Pak budeme rádi, když tam bude náš náborový leták viset.